0%
Avís: l'execució de JavaScript està desactivada en el navegador. És possible que no puguis respondre totes les preguntes de l'enquesta. Verifica els paràmetres del vostre navegador.

Repensem els nous espais d'aprenentatge

 

Arqbag, cooperativa d’arquitectura i Pol·len Edicions SCCL, cooperativa de treball editorial comencem un projecte d’intercooperació per visibilitzar, difondre i fomentar experiències ”d’Arquitectura Social i Solidària” (ASS).

L’emergència sanitària ha accentuat desigualtats ja existents i ha perjudicat el col·lectiu dels infants i joves: “tempos i espais” de l’escola són avui dia temes centrals de discussió pública que involucren administracions i ciutadania. Els centres educatius han sigut els primers equipaments a tancar durant el primer confinament del 2020: la situació de les escoles és una qüestió urbana per les seves relacions de proximitat amb el territori, és urgent repensar els espais educatius i d’aprenentatge i la seva relació amb la ciutat.

Amb el suport de l’Ajuntament de Barcelona i la col·laboració del COAC Barcelona i la Federació de Cooperatives d'Ensenyament de Catalunya, desenvolupem un projecte de RECERCA-ACCIÓ per a la definició dels nous espais d’aprenentatge amb l’objectiu de plantejar plans de resiliència pels centres educatius i les seves comunitats.

El projecte preveu diferents fases: 

  • la primera, d’investigació mitjançant una diagnosi col·lectiva amb les comunitats educatives i professionals vinculats a l’educació;
  • la segona, elaboració d’estratègies i implementació d’una acció pilot;
  • la tercera de redacció i publicació d’un manual que reculli tot el procés.

La fase de diagnosi col·lectiva planteja dos tipus d’interaccions amb les comunitats educatives mitjançant:

  • l’enquesta que us proposem a continuació, dirigida a totes les persones de les comunitats educatives i a professionals vinculats al món de l’educació (pedagogues, arquitectes, etc);
  • la participació en les sessions col·lectives del 23 de març i 7 d’abril.

 Per més info i inscripicions contacta scerri@arqbag.coop

Tota la informació recollida servirà per al desenvolupament del projecte de RECERCA-ACCIÓ, les vostres respostes ens ajudaran a concretar i prioritzar els àmbits a treballar per donar suport als centres i a les comunitats educatives. Us compartirem el resultat durant la tardor del 2021!

 

En compliment del que estableix la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i de Garantia dels Drets Digitals (LOPDGDD), l’informem que les seves dades formen part d’un fitxer del qual n’és responsable Arqbag, SCCL. La finalitat és la gestió de les dades de les persones participants en el projecte de RECERCA-ACCIÓ "Arquitectura Social i Solidària. Repensem els nous espais d'aprenentatge" Així mateix, l’informem de la possibilitat d'exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició a través del correu electrònic info@arqbag.coop.

Hi ha 23 preguntes en aquesta enquesta.